Terapiq with shadow

Всеки екип се състои от професионални групи, които предлагат различни видове терапии: 

Психотерапия
Ерготерапия
Трудова терапия
Музикална терапия
Компютърен тренинг

Освен терапиите центърът разполага с мултипрофесионален екип за провеждане на културни мероприятия, екскурзии и други развлекателни програми извън територията на центъра, което дава възможност клиентите да са най-близо до реалния живот с цел интегриране.

Координиращ отговорник

Отговорникът е постоянно лице за контакт и доверено лице, което отговаря за координацията на въпросите/интересите на клиента.
Отговорникът има цялостен общ поглед върху ситуацията, която включва всички сфери на клиента.
Той отговаря за изготвянето, координацията (вътрешна и външна), контрола и управлението (адаптирано към актуалната ситуация), както и анализа на възстановителния план, който се изготвя съвместно с клиента в тясна координация с компетентния екип.

Гарантиране на качеството:

Качеството се гарантира чрез последователното прилагане на инструментите за водене на документация и планиране. То се осъществява също така и от добре обучен и опитен персонал. Всичко това се подпомага от редовни вътрешни обучения за повишаване на квалификацията на персонала.

>>

Центърът за възстановяване и ресоциализация организира културни мероприятия, екскурзии и други развлекателни програми извън територията на центъра, което дава възможност клиентите да са най-близо да реалния живот с цел интегриране.

Прочети още...
© 2014 greenvalleybg.com Всички права запазени.Дизайн от WDB & Creative Ideas