Засегнатите лица имат възможност да живеят при стационарни условия в центъра от преходен тип и да използват нашите предложения за възстановяване и ресоциализация. Преходът към работа и обитаване на центъра може да се осъществи гъвкаво, на отделни стъпки.
Лица с психични проблеми, които живеят в собствено жилище или при членове на семейството си, имат възможност да участват през деня при амбулаторни условия в нашите възстановителни мерки.
Нашия център също така предлага и свободен прием на кабинет, консултации и различни видове терапии на клиенти нуждаещи се от помощ срещу финансиране от тяхна страна.


Нашите услуги се ориентират към индивидуалните потребности на отделния човек. Терапията е ориентирана към това, засегнатите лица да постигнат най-висока степен на независимост и участие във всички аспекти на живота и преподаването на всички умения.

Центърът разполага с терапевтичен мултипрофесионален екип, който работи съвместно със засегнатите лица върху техните индивидуални потребности и цели.

 

 • Идентифициране на наличните ресурси
 • Развитие на стратегии за разрешаване на проблеми
 • Развитие на перспективи
 • Разработване на частични цели в обозрим период от време
 • Придържане към препоръчания курс на лечение
 • Тренинг на базови способности за обитаване на жилище, домакинство и работа
 • Изграждане на социални компетентности
 • Дневна структура
 • Структуриране на свободното време
 • Самоуправление
 • Профилактично здравеопазване
 • Развитие на качество на живот
 • Центърът разполага с мултипрофесионален екип за провеждане на културни мероприятия, екскурзии и други развлекателни програми извън територията на центъра, което дава възможност клиентите да са най-близо до реалния живот с цел интегриране.

 

Всеки екип се състои от следните професионални групи:

 • Психолози и психотерапевти
 • Социални педагози
 • Работници в областта на сестринските и здравните грижи
 • Ерготерапевти
 • Трудови терапевти
 • Музикален терапевт
 • Терапевт „Свободно време"
 • Специалист по Компютърен тренинг

 

© 2014 greenvalleybg.com Всички права запазени.Дизайн от WDB & Creative Ideas