Целева група

Ние сме компетентни за жени и мъже с психиатрични проблеми, които повече не се нуждаят от болнично лечение, но поради естеството на тяхното разстройство имат по-голяма необходимост от възстановяване и ресоциализация, където в никое друго заведение от мрежата за психиатрично обслужване не се предлагат този вид грижи и услуги на територията на страната.
Нашата оферта е насочена към лица с психози, неврози и личностови разстройства, както и такива с реакция от тежък стрес и разстройства в адаптацията.
Не се приемат хора, които все още не са навършили осемнадесетгодишна възраст, хора с интелектуални затруднения, хора, при които първично е налице заболяване, свързано с тежка пристрастеност към психоактивни вещества и хора, които се нуждаят от чужда помощ, като възрастовата граница на клиентите е до 45 години.

Процедура по приемане на клиенти:

  • Процедурата по приема включва предварително интервю след представяне на актуалната епикриза с кандидатката или кандидата, евентуално с придружаващо лице или родители и мултипрофесионален екип на центъра, компетентен по приема на клиенти. Като се вземат предвид биографичното и професионално развитие и досегашното протичане на заболяването се изясняват индивидуалните предпоставки за приемането в преходния център.
  • Приемането на клиентите се осъществява след одобрението на мултипрофесионалния екип на центъра.
  • Продължителност на престоя е в зависимост от индивидуалните нужди и потребности на всеки отделен клиент или клиентка необходими за неговото или нейното възстановяване и ресоциализация.
  • Финансови взаимоотношения
  • Разходите на всеки клиент по предоставянето на грижи в частния преходен център се поемат лично от него.

Концепция

  • Един от акцентите на нашата работа е превенция на психичните разстройства. При нас можете да намерите помощ при справяне с Вашите проблеми преди те да се задълбочат и прераснат в заболяване.
  • Друг акцент на целите при нашата работа със засегнатите лица са да се разработи и създаде възможно най-самостоятелен начин на живот при по-високо качество и удовлетвореност. Изучаване на създаването и структурирането на лични, социални контакти и тяхното затвърждаване. Подготовка за интеграцията в целесъобразна дневна структура, която ще даде възможност на клиентите да продължат своята трудова дейност, образование и да се чувстват пълноценни.
© 2014 greenvalleybg.com Всички права запазени.Дизайн от WDB & Creative Ideas