Д-р Георги Панов

Panovov002

Психиатър, невролог и психотерапевт

Доктор (защитена степен), университет, август 2004

Дисертация: Сравнителна клинична-неврофизиологична и психиатрична оценка на пациенти с упорити и добре контролирани епилептични припадъци.

Магистър на науките, Университет, януари 1997 година, Медицински университет, София

Специалист психиатрия

Магистърска степен, Медицински университет, Стара Загора, септември 1985 - 1991

 

 

 

 


 

 

Калин Цанов

Kalin TzanovУправител на Център за възстановяване и ресоциализация

Психотерапевт
Калин Цанов - психолог, специален педагог, психотерапевт, председател на Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия.
Магистърската степен в СУ "Св. Климент Охридски", където от 2008 г. работи като хоноруван преподавател.
Завършил е хипноза и хопнотерапия в България и е специализирал в Лозана, Швейцария. Работи като частен психотерапевт в клиники в България, Швейцария и Германия.

 

 

 

 


 

Райна Мървакова

Rayna MurvakovaПсихолог

 

Завършила степен магистър, специалност „ Психология” в СУ "Св. Климент Охридски" .

Има експериментален опит в провеждането  на диагностика  с тестови методики за изследване на характеристики на личността - темперамент, социална адаптивност, симптоми на тревожност и депресия.Като консултативен психолог има опит при консултиране на проблематика от тревожно-депресивния спектър, отношения свързани с насилие и травми от преживяно насилие,  състояния след преживени загуба и раздяла, поведенчески проблеми породени от конфликти в отношенията.

 

 

 

 


 

Тихомира Михайлова

Tihomira MihajlovaПсихолог
Завършва магистратура " Консултативна психология" към ПУ"Паисий Хилендарски гр.Пловдив и магистратура „Управление на здравните грижи" към Тракийски Университет, Медицински факултет гр.Стара Загора.

 

 

 

 

 

 

 


 

Александър Манев

ALEXПсихолог

Завършил ВСУ "Черноризец Храбър" гр. Варна

магистър психолог патолог

2005-2006 защитил магистърска степен по "Психология и психопатология на развитието".

Специализант в детско-юношеската възраст, стажант в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина” гр. Варна – първа и втора психиатрична клиники /детско отделение и отделение за зависимости/ при Доц. Д-р Георги Попов

Специализирал в Германия в клиника Vivantes Klinik für Psychiatrie und Psychoterapie - Берлин с профил превенция,психотерапия и психиатрия /анализи, диагностика,психотерапевтични консултации/

 

 


 Евгения Колева

Evgenia

Психолог

Завършила специалност "Психология" в Киевски университет, гр. Киев

Завършила "Социални дейности и консултиране" в Бургаски Свободен Университет, гр. Бургас

Завършила курс по "Двигателна терапия" БСУ, гр. Бургас

Завършила "Лятна школа па Арт-терапия" към Българската Асоциация по Арт-терапия, гр. София

Курс по Сензорно-Интегративна терапия при Kristiane Kull Sadacharam - треньор по USC; усъвършенствала сензорна интеграция на  Aures - Клиника в Калифорния; ръководител отдел за ерготерапия Детски център Мюнхен; ръководител за усъвършенстване SIAT в болница "Токуда", гр. София

Курс по метода ''Global training'' подпомагащ развитието и подкрепата на деца със специални нужди и дефицит на вниманието. При Monika Domaradzka - Global Training  Терапевт и Beata Kreciewska - Сензорен Терапевт. В болница "Токуда", гр. София

Занимава се и усъвършенства - "Музико-терапия"

 


 

Даниел Нинов

 

Daniel NinovПсихолог

завършил степен бакалавър, специалност „Педагогика” и магистратура „Позитивна психология” в Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски”.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Сияна Маркова

siyana

Социален работник

Завършва магистратура специалност

Психология към към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий"

Специалност Социална педагогика  - бакалавър към   Тракийски университет 

 

 

 

 

 


 

Анна Караджова 

anaСоциален работник

Завършила Социални дейности – бакалавърска степен

в Тракийски университет – Медицински факултет гр.Стара Загора

 

 

 

 

 

 

 


 

Анета Желязкова

aneta jeliazkovaСоциален работник

 

Завършила степен бакалавър, специалност „Социални дейности” във ВТУ „Св.Св.Кирил и Методий”.

 

 

 

 

 

 

 


 

Живка Христова

Jivka HristovaСоциален работник

 

Завършиластепен бакалавър, специалност „Социална педагогика” в Тракийски университет, Педагогически факултет, гр.Стара Загора.

 

 

 

 

 

 


 

Георги Иванов

Georgi IvanovСоциален работник

Завършил бакалавър специалност "Социални дейности" в Тракийски университет, гр.Стара Загора

 

 

 

 

 

 

 


 

Марина Димова

Marina DimovaСоциален работник

Завършва бакалавър по Социални дейности в Технически университет гр.Габрово. Магистър по ОКС "Публична администрация" в ПУ"Паисий Хилендарски" гр.Пловдив.

 

 

 

 

 

 


 

 Ивелина Милева

ivelinaСоциален работник

 

Завършила степен Бакалавър „ Социална педагогика” в Тракийски университет,

Педагогически факултет – Стара Загора.

 

 

 

 

 

 


 Детелина Мирлева

11120951 942461802472223 1889480414 nСоциален работник

Завършила степен Бакалавър, специалност "Социални дейности" в Тракийски университет, гр.Стара Загора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кирил Матев 

Kiril

 Социален работник

Завършил бакалавър специалност "Социални дейности" в Тракийски университет, гр. Стара Загора

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

© 2014 greenvalleybg.com Всички права запазени.Дизайн от WDB & Creative Ideas